Beabingo
Image default
Woningen

Vijf dingen die u moet weten over het appartementsrecht

Als u een appartement bezit, moet u rekening houden met de wettelijke voorschriften met betrekking tot het eigendom van het appartement. De wetgeving kan binnenkort radicaal veranderen. Als u een bestaand gebouw bezit, zijn deze regels ook van toepassing. Daarom zijn ze niet alleen van toepassing op gebouwen die zijn gebouwd na de inwerkingtreding van de wet.

De meeste leden van de algemene vergadering zijn vlot

Veel beslissingen die tijdens de mede-eigenaarvergadering kunnen worden genomen, zullen flexibelere meerderheidsvereisten hebben. Dit is vooral de beslissing om het openbare deel van het gebouw te renoveren. Als tot dusver een dergelijk besluit een 3/4 meerderheid vereist, dan zal een 2/3 meerderheid binnenkort voldoende zijn. Voor werken die moeten voldoen aan wet- en regelgeving (zoals dakisolatiematerialen) is volgens de nieuwe wet een simpele meerderheid van meer dan 50% voldoende.

Om te kunnen besluiten het gebouw te slopen, zal binnenkort een viervijfde meerderheid worden behaald. Tot dusver moet het met algemene stemmen worden goedgekeurd. Daarom moet het huis voor sanitaire voorzieningen of veiligheid van het gebouw worden gesloopt of zijn de renovatiekosten te hoog.

Reserves worden verplicht

De wetstekst kan ook het verplicht stellen van reserves aanleggen in appartementsgebouwen die het openbare deel van het gebouw ten minste vijf jaar geleden tijdelijk aanvaarden. Het reservaat is een spaarvarken dat gebruikt kan worden wanneer het openbare gedeelte van het gebouw gereviseerd of gerenoveerd moet worden.

De wet specificeert ook hoeveel geld er jaarlijks in het reservefonds moet worden gestort. In het bijzonder mogen de jaarlijkse bijdragen niet lager zijn dan 5% van de totale gewone uitgaven van het voorgaande boekjaar.

Binnen de mede-eigenaarsvereniging kan op de aandeelhoudersvergadering van deze regels worden afgeweken met een meerderheid van viervijfde meerderheid.

De kosten van Syndicate worden duidelijker

Volgens de wet zal Syndicate ook duidelijker moeten weten wat hij in rekening zal brengen. Hij moet bijvoorbeeld aangeven welke diensten hij dekt voor een vast bedrag dat hij elke maand en elk appartement mag aanvragen, en welke niet. Hij moet aangeven welke diensten extra in rekening worden gebracht. Bij het opstellen van deze lijst moet Syndicate compleet zijn. Als gevolg hiervan kan hij geen vergoeding eisen voor diensten die niet onder de aanvullende betaling vallen.

De groep kan de achterstanden gemakkelijker terugvorderen

In veel appartementsgebouwen is het lastig dat sommige eigenaren hun kosten niet correct betalen. Syndicate zal binnenkort haar reikwijdte op dit gebied uitbreiden. De groep kan met name het initiatief nemen om gerechtelijke procedures in te leiden of incassobedrijven in te huren. Om deze reden heeft hij geen toestemming meer nodig van de Common Owners Conference.

Het exclusieve recht om gemeenschappelijke onderdelen te gebruiken, kan worden geannuleerd

In sommige gebouwen gebruiken bepaalde mede-eigenaren soms bepaalde gemeenschappelijke delen uitsluitend. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin bewoners van appartementen op de eerste verdieping (deels) exclusief gebruik kunnen maken van openbare tuinen. Volgens de concepttekst kan de vereniging van mede-eigenaren het gebruiksrecht met een meerderheid van viervijfde beëindigen als dit van belang is. Eigenaars die hun eigen gebruik zien “verdwijnen”, kunnen compensatie eisen.

https://be.propenda.com/keyword/appartement.html